Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939


Dołącz do nas: www.facebook.com/GOSlask1939

Odwiedziny w miejscach pamięci na reducie mikołowskiej

14 marca (sobota) br. członkowie GRH - G.O. "Śląsk" odwiedzili szereg miejsc pochówku żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Kolejność odwiedzanych miejsc nie była przypadkowa, są one położone wzdłuż tzw. reduty mikołowskiej, ciągnącej się od Mikołowa na północy przez Tychy i dalej okolice Pszczyny na południu.

Reduta mikołowska we wrześniu 1939 roku obsadzona została przez jednostki wchodzące w skład Grupy Operacyjnej "Śląsk". Na tej rubieży polscy żołnierze przyjęli główne uderzenie Niemców i z powodzeniem je odparli. Ciała poległych w wyniku walk żołnierzy składano na pobliskich cmentarzach.

Nasz rajd ropoczął się w Mikołowie, na cmentarzu parafialnym św. Wojciecha, gdzie znajduje się zbiorowy grób wojenny płk. Władysława Kiełbasy i 5-ciu nieznanych żołnierzy poległych 2 września. Pułkownik Kiełbasa dowodził zwycięskim kontratakiem II batalionu 73 Pułku Piechoty podczas bitwy pod Wyrami.

Zdjęcie: Mikołów. Grób płk Władysława Kiełbasy i 5-ciu nieznanych żołnierzy WP

Na tym samym cmentarzu zapaliliśmy także znicze na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego poległych za Ojczyznę we wrześniu 1939 roku.

Kolejnym cmentarzem był, cmentarz parafialny przy kościele pw Matki Boskiej Różańcowej w Łaziskach Górnych, gdzie odnaleźliśmy grób nieznanego żołnierza Wojska Polskiego poległego w obronie Zakładów Chemicznych. Dalej, w Łaziskach Średnich zapaliliśmy znicze na zbiorowym grobie wojennym 5 żołnierzy WP poległych w 1939 roku.

Zdjęcie: Łaziska Średnie. Zbiorowy grób wojenny 5-ciu żołnierzy WP

Następnie przejechaliśmy na cmentarz parafialny w miejscowości Wyry, gdzie 1 i 2 września toczyły się najcięższe walki z Niemcami. Znajduje się tam grób zbiorowy 82 żołnierzy WP poległych 2 września oraz ppor. Władysława Treita zmarłego w niemieckiej niewoli 2 września w Raciborzu.

Zdjęcie: Wyry. Grób zbiorowy 82 żołnierzy Wojska Polskiego poległych 2 września 1939 r.

Z kolei na cmentarzu przy ul. Rybnickiej w Wyry-Gostyń, odwiedziliśmy zbiorowy grób wojenny nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.

Na tym samym cmentarzu znajduje się również wojenna mogiła zbiorowa żołnierzy niemieckich poległych w 1939 roku.

Na zakończenie znicze zapaliliśmy na cmentarzu parafialnym w Tychach przy ul. Nowokościelnej. Znajdują się tam wojenna mogiła zbiorowa K. Michnikowskiego i A. Malczaka - żołnierzy WP oraz nieznanych strzelców poległych w 1939 r. oraz mogiły wojenne nieznanych żołnierzy WP.

Zdjęcie: Tychy. Mogiła zbiorowa.


Współpraca: